web analytics

Ringana dla ziemi

 

Jesteśmy neutralni klimatycznie

Razem z ClimatePartner obliczyliśmy i zrekompensowaliśmy nasz ślad węglowy za 2019 rok.

Co tak właściwie oznacza neutralność klimatyczna?Neutralne klimatycznie są przedsiębiorstwa, procesy i produkty, których emisja dwutlenku węgla została obliczona i zrekompensowana poprzez wsparcie uznanych międzynarodowo projektów na rzecz ochrony środowiska. Oprócz unikania i ograniczania emisji CO2 jego zrekompensowanie stanowi kolejny ważny krok w kierunku kompleksowej ochrony klimatu. Uwaga: neutralność klimatyczna nie oznacza jednak braku dwutlenku węgla Wolne od CO2 produkty i usługi praktycznie nie istnieją. Oznaczałoby to bowiem, że do produkcji lub oferowania ich nie można by wykorzystywać tej substancji chemicznej. Ani w branży surowców czy logistyce, ani też w przemyśle opakowaniowym.

Nasz ślad węglowy wyniósł w 2019 roku 4658 ton

 

Zrównoważony rozwój i działanie z myślą o środowisku już od dawna stanowią część filozofii naszej firmy. Obliczenie Corporate Carbon Footprint (śladu węglowego całego przedsiębiorstwa) to istotny etap na drodze dalszego rozwoju strategii ochrony klimatu. Właśnie dlatego postanowiliśmy we współpracy z ClimatePartner postawić na neutralność klimatyczną całego zakładu, w tym również wszystkich wytwarzanych produktów. Wszystkie emisje gazów cieplarnianych powstające wskutek naszej działalności rekompensujemy za sprawą inwestycji w projekt na rzecz ochrony klimatu – lasów w Portel (Brazylia).

 

Projekt

Portel leży w rejonie Amazonii, w Brazylii. Ten region jest żyzny, łatwo dostępny, a niedaleko znajduje się także kilka portów – wymarzone warunki do uprawy soi. Tylko w okresie od stycznia do czerwca 2020 w Brazylii zniszczono 25% więcej lasów deszczowych niż w poprzednim roku. To rekord od początku prowadzenia statystyk. Celem projektu ochrony lasów w Portel (Brazylia) jest nadanie „Ribeirinhos”, mieszkańcom Amazonii, oficjalnych praw ziemskich do ich ojczyzny, a tym samym ochrona lasów deszczowych przed wycinką i upraw soi przed rolniczym potentatami. Pozwoli to jednocześnie polepszyć warunki bytowe mieszkańców, którzy stanowią najuboższą społeczność w całej Brazylii. Wszystkie szczegóły projektu można znaleźć tutaj: https://fpm.climatepartner.com/tracking/project/details/13323-2007-1001/1086/de

 

Jak ochrona lasów w Portel (Brazylia) przyczynia się do ochrony klimatu?

Lasy stanowią niezwykle ważny magazyn dwutlenku węgla, są źródłem utrzymania dla wielu osób oraz środowiskiem życia ogromnej liczby gatunków. Projekty na rzecz lasów mają za zadanie ich długofalową ochronę. Dodatkowo inicjatywy takie jak ta zapewniają lokalnej ludności źródła dochodów oraz umożliwiają jej dostęp do edukacji.

 

Dlaczego firma RINGANA rekompensuje emisje CO2 za sprawą projektu na rzecz ochrony środowiska w Brazylii?

1. Gazy cieplarniane takie jak dwutlenek węgla rozprzestrzeniają się równomiernie w atmosferze, przez co ich stężenie na całym świecie jest niemalże identyczne. Z tego powodu z punktu widzenia ich łącznej ilości i efektu cieplarnianego nie ma znaczenia, w którym zakątku ziemi gazy te są emitowane lub podejmuje się działania na rzecz ich ograniczenia. Emisje, których nie da się uniknąć w konkretnej lokalizacji, można zatem zrekompensować za sprawą projektów na rzecz ochrony klimatu w innym miejscu.

2. Nie ma co do tego wątpliwości: choć największą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne ponoszą państwa uprzemysłowione, ich skutki najmocniej dają się we znaki mieszkańcom krajów rozwijających się. Właśnie dlatego tego rodzaju działania są po prostu fair.

3. Samo ograniczenie ilości CO2 nie wystarcza już od dłuższego czasu. Zamiast tego warto postawić na projekty, których celem jest dodatkowe ograniczenie gazów cieplarnianych, czyli tak zwane projekty na rzecz ochrony środowiska.

4. Z uwagi na to, iż lasy wiążą gazy cieplarniane, odgrywają zasadniczą rolę w naszym ekosystemie. Amazoński las deszczowy jest największym tego typu obszarem na świecie. Pada jednak ofiarą wycinki. Chcielibyśmy go ochronić.

 

Oznaczenie „neutralny klimatycznie”

Czy rzuciło Ci się już w oczy nowe oznaczenie na naszym rachunku? Oznaczenie „neutralny klimatycznie” to gwarancja pełnej przejrzystości. Podając numer identyfikacyjny na stronie www.climatepartner.com lub skanując wydrukowany kod QR, można przekonać się, jaką ilość dwutlenku węgla zrekompensowano i jaki projekt na rzecz ochrony środowiska wsparto.

Climate_Partner_Company_Logo_EN